Retributie

Tussenkomsten bij levensbedreigende noodsituaties (brand, bevrijding, gevaarlijke stoffen, enz.) zijn steeds gratis. Hiernaast zijn er echter ook interventies die worden gefactureerd aan de eigenaar, vervuiler of veroorzaker.
Hieronder vind je meer info over enkele interventies waarvoor een factuur wordt opgesteld:

 • Automatisch brandalarm
  Wanneer de brandweer wordt gealarmeerd t.g.v. een automatisch brandalarm of via een brandmeldcentrale en het blijkt om een loos alarm te gaan, dan wordt een forfaitair bedrag gefactureerd. Wanneer er sprake is van herhaling dan zal dit bedrag verhogen. 
 • Reinigen van het wegdek
  Het opruimen van de rijbaan na een verkeersongeval, waarbij de brandweer de rijweg terug vrijmaakt zodat er opnieuw veilig verkeer mogelijk is, is niet gratis. Daarnaast worden oliesporen, mazoutsporen en een verlies van lading eveneens gefactureerd. 

   

 • Het stilleggen van een alarminstallatie
  Dit gebeurt op vraag van de lokale politie wanneer de installatie door een technisch defect geactiveerd is en de eigenaars niet kunnen gecontacteerd worden. Deze tussenkomst is niet gratis.
 • Stormschade
  De brandweer wordt ingeschakeld bij gevaarlijke situaties waarbij takken of bomen dreigen te vallen, ontwortelde bomen of afgebroken takken de rijbaan versperren, dakgoten of reclameborden dreigen te vallen, enz. Bij normale weersomstandigheden wordt dit gefactureerd. De eigenaar van het pand of grond dient namelijk in te staan voor een degelijk onderhoud zodat gevaarlijke situaties in normale omstandigheden worden vermeden. Bij extreme weersomstandigheden is deze tussenkomst wel gratis, behalve wanneer het probleem niet nieuw is en er dus al sneller diende ingegrepen te worden door de eigenaar.

 • Wateroverlast
  Wanneer de brandweer wordt opgeroepen om kelders of ondergelopen woningen te ledigen, wordt er een factuur opgesteld wanneer de oorzaak zich na de watermeter van de watermaatschappij bevindt (bv. een lek, een openstaande kraan, enz.). Zorg er dus voor dat leidingen goed geïsoleerd zijn zodat kapot gesprongen waterleidingen in de winter worden vermeden. Bij extreme weersomstandigheden is deze tussenkomst wel gratis.
   
 • Wespennesten
  Tussenkomsten bij wespennesten zijn gratis wanneer het nest zich in of aan de woning bevindt. In alle andere gevallen (bv. wanneer het nest zich achteraan in de tuin bevindt), wordt er een factuur opgesteld. 

  
Hierbij vind je het retributiereglement betreffende de interventies van de brandweer (zoneraadsbesluit van 2 januari 2015).
  

Retributiereglement ZR 150102