Retributie

Tussenkomsten bij levensbedreigende noodsituaties (brand, bevrijding, gevaarlijke stoffen, enz.) zijn steeds gratis. Hiernaast zijn er echter ook interventies die worden gefactureerd aan de eigenaar, vervuiler of veroorzaker.
Hieronder vind je meer info over enkele interventies waarvoor een factuur wordt opgesteld:

 • Automatisch brandalarm
  Wanneer de brandweer wordt gealarmeerd t.g.v. een automatisch brandalarm of via een brandmeldcentrale en het blijkt om een loos alarm te gaan, dan wordt vanaf het tweede loos alarm in een periode van 12 maanden een forfaitair bedrag gefactureerd. 
 • Reinigen van het wegdek
  Het opruimen van de rijbaan na een verkeersongeval, waarbij de brandweer de rijweg terug vrijmaakt zodat er opnieuw veilig verkeer mogelijk is, is niet gratis. Daarnaast worden oliesporen, mazoutsporen en een verlies van lading eveneens gefactureerd. 

   

 • Het stilleggen van een alarminstallatie
  Dit gebeurt op vraag van de lokale politie wanneer de installatie door een technisch defect geactiveerd is en de eigenaars niet kunnen gecontacteerd worden. Deze tussenkomst is niet gratis.
 • Stormschade
  De brandweer wordt ingeschakeld bij gevaarlijke situaties waarbij takken of bomen dreigen te vallen, ontwortelde bomen of afgebroken takken de rijbaan versperren, dakgoten of reclameborden dreigen te vallen, enz. Bij normale weersomstandigheden wordt dit gefactureerd. De eigenaar van het pand of grond dient namelijk in te staan voor een degelijk onderhoud zodat gevaarlijke situaties in normale omstandigheden worden vermeden. 

 • Wateroverlast
  Wanneer de brandweer wordt opgeroepen om kelders of ondergelopen woningen te ledigen, wordt er een factuur opgesteld wanneer de oorzaak zich na de watermeter van de watermaatschappij bevindt (bv. een lek, een openstaande kraan, enz.). Zorg er dus voor dat leidingen goed geïsoleerd zijn zodat kapot gesprongen waterleidingen in de winter worden vermeden.
   
 • Wespennesten
  Tussenkomsten bij wespennesten wordt er steeds een factuur opgesteld. 

  
Hierbij vind je het retributiereglement betreffende de interventies van de brandweer (zoneraadsbesluit van 20 december 2019).
  

Retributiereglement ZR 201219