Bezoek aan kazerne

voorwaarden voor een bezoek aan de brandweerkazerne
 
Word je ook geboeid door de brandweer? Ben je nieuwsgierig hoe we werken, over welk materieel we beschikken en wat er zich achter de poorten van de brandweerkazerne afspeelt?
Dan kan je een bezoek aan de Brasschaatse brandweerkazerne aanvragen, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
   

 • maximaal 30 personen per bezoekersgroep
 • minimum 10 personen per bezoekersgroep
 • minimum 6 jaar
 • 1 begeleider per 10 kinderen jonger dan 16 jaar
 • minstens 4 weken op voorhand aanvragen

 
Als niet kan voldaan worden aan bovenvermelde voorwaarden, is een kazernebezoek minder geschikt. Je bent echter van harte welkom op onze opendeurdag, bovendien is de brandweer jaarlijks met een stand aanwezig op de Dorpsdag in Brasschaat.
 
Het bezoek aan de brandweerkazerne duurt ongeveer 2 uur en is volledig gratis. De vaste bezoekmomenten zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telkens in de voormiddag van 9 uur tot 12 uur. Hiervan wordt zo min mogelijk afgeweken om de werking van de brandweerdienst niet te belasten.
 
Een bezoek aan de brandweer heeft een educatief karakter. Dit betekent dat er naast uitleg over de werking van de brandweer ook aandacht wordt besteed aan brandpreventie. Een bezoek aan de kazerne is met andere woorden meer dan een leuke uitstap.
 
We hopen je alvast spoedig te mogen begroeten!
  

  

hoe een kazernebezoek aanvragen?
 
Stuur hiervoor een e-mail naar brasschaat@brandweer.zonerand.be waarin je volgende gegevens vermeldt:
   

 • naam groep
 • adres
 • naam contactpersoon
 • e-mailadres contactpersoon
 • aantal deelnemers
 • soort groep (jeugdvereniging, school, hulpdienst, volwassenenvereniging, bedrijf, enz.)
 • leeftijdsgroep
 • personen met een beperking?
 • gewenst bezoekmoment (ma, di, woe of do voormiddag) met gewenst startuur
 • voorkeurdatum 1, 2 en 3

 
Nadat de brandweer jouw e-mail heeft ontvangen, word je gecontacteerd aangaande de bevestiging van jouw bezoekersaanvraag. Zo ben je zeker dat je effectief die dag op bezoek kan komen.
 
richtlijnen voor de bezoekers en begeleiders
   

 • Voor de brandweerkazerne zijn 8 parkeerplaatsen voor bezoekers beschikbaar. Indien je met meerdere voertuigen naar de kazerne komt, dien je er rekening mee te houden dat je jouw wagen niet op de terreinen van de kazerne kan parkeren en dat u de wagen op de openbare weg dient te zetten.
 • Hou te allen tijde de alarmparking tegenover de bezoekersparking vrij van voertuigen, deze parking is speciaal voorbehouden voor opgeroepen brandweervrijwilligers.
  Fietsen kan je vlak voor de kazerne stallen.
 • Wanneer er tijdens de bezoek een oproep binnenkomt, zal dit hoorbaar zijn door een alarmbel. De gehele groep begeeft zich dan naar het leslokaal en wacht daar op verdere instructies.
 • De groep blijft steeds samen. Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten om vrij in de kazerne of op de oefenkoer te lopen.