Bos & Heide

Het Groot (1 571 ha) en Klein Schietveld (640 ha) in Brasschaat zijn brandgevoelige gebieden. Ook de nabijheid van de Kalmthoutse en Brechtse Heide kan daartoe gerekend worden. Daarom heeft Brasschaat in samenwerking met buurgemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht en Kapellen een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Bos en Heide opgesteld.

Een belangrijk aandachtspunt in het BNIP Bos en Heide is preventie. Er worden een aantal preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat er brand ontstaat in deze risicogebieden. Eén van die preventieve maatregelen is het sensibiliseren van de bevolking. In bepaalde periodes van het jaar is het risico op brand groter dan in andere. Hoe meer mensen zich hier van bewust zijn, hoe kleiner de kans dat er zich een grote brand kan ontwikkelen.

Hou er rekening mee dat je nooit een open vuur mag houden in deze gebieden (behalve tuinders en landbouwers) zonder aanvraag bij de brandweer. Het brandrisico in deze natuurgebieden wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn alarmeringsfases afgesproken met de verschillende hulpdiensten: groen, geel, oranje en rood. De fases worden bekendgemaakt op infoborden bij de voornaamste toegangswegen tot de natuurgebieden evenals op de website van de gemeente Brasschaat.

 
alarmeringsfases

GROEN: Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

 

GEEL: Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. De brandtoren in de Kalmthoutse Heide wordt extra bemand.

 

 ORANJE: Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

 

ROOD: Acuut gevaar. De toegang tot het gebied wordt afgeraden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

 

 
 
patrouilleren
 
Tijdens fase rood patrouilleert de brandweer in de verschillende natuurgebieden. Zo kan een beginnende natuurbrand snelt ontdekt worden en kan er onmiddellijk actie ondernomen worden.
De brandweer is op deze manier tevens duidelijk zichtbaar aanwezig in het terrein. Ze zal de verschillende wandelaars en fietsers in de natuur wijzen op het heersende brandgevaar en hen vragen extra alert te zijn. Tevens deelt de brandweer informatiefolders uit om de bevolking zo goed mogelijk in te lichten.

 folder bos en heide