Huidig

De brandweer van Brasschaat beschikt over 14 interventievoertuigen die steeds vertrekkensklaar staan om hulp te bieden:

EERSTE HULP (B04)

Dit voertuig verzorgt de eerste uitruk naar 95% van de dringende interventies. Er is een cabine voor 6 brandweerlui die tevens allen over adembescherming beschikken. Ook een koelbox, draagbare radio’s, gasdetectietoestellen, EHBO-tas, hydrantenmappen en plannen vinden we in de ruime cabine terug. Het voertuig heeft een zeer breed gamma aan brandbestrijdingsmaterieel aan boord alsook een complete hydraulische set voor technische bevrijdingen. Verder vervoert de wagen divers materieel voor interventies met gevaarlijke stoffen.

technische fiche eerste hulp

 

 

TWEEDE HULP (B09)

Deze multifunctionele autopomp (2005) deed dienst als eerste hulp tot midden 2015. Ondertussen is het voertuig een tweede carrière begonnen als tweede hulp. Vermits deze Scania op enkele details na evenwaardig voorzien is van materieel als de huidige eerste hulp, kunnen zij elkaar vervangen wanneer één van hen in onderhoud is.  

 technische fiche tweede hulp

   

 

  
  
BOSWAGEN (B13)

Brasschaat beschikt als groene gemeente over een groot oppervlak aan bos- en natuurgebieden. Om in dit terrein vlot te kunnen interveniëren bij o.a. natuurbranden beschikt de brandweer over een bosbrandvoertuig. Deze 4x4 aangedreven wagen heeft een cabine voor 3 personen en beschikt over een watertank van 3000 liter. De watermonitor vooraan boven de winch en de sproeibalk onder de bumper kunnen tijdens het rijden bediend worden. Verder beschikt het voertuig over een sproeisysteem dat de cabine en banden beschermt wanneer de wagen ingesloten zou geraken tijdens een bosbrand.

 technische fiche boswagen

  

BOSTANKWAGEN (B05)

Na de zware brand op de Kalmthoutse Heide (2011) is de noodzaak gebleken om te investeren in slagkracht inzake natuurbrandbestrijding. Resultaat hiervan is de aansterking met drie identieke bostankwagens binnen Zone Rand. Een van deze wagens werd ondergebracht in Brasschaat. Dit 4x4 voertuig biedt plaats aan 4 personen en beschikt over een watertank van 4000l en een zogenaamd autoprotectie systeem. Hiermee kan het voertuig inclusief bemanning zich in geval van nood gedurende een zestal minuten beschermen tegen een doortrekkend vuurfront en in deze tijd naar een veiligere plek evacueren.

Technische fiche bostankwagen

  
TANKWAGEN (B17)

Deze wagen vertrekt als derde wagen voor brandmeldingen en rukt ook uit voor ongevallen met gevaarlijke stoffen en het reinigen van het wegdek. De wagen heeft 8200 liter water aan boord en een detergenttank van 200 liter. De wagen is vooraan voorzien van een sproeibalk zodat vervuiling op het wegdek efficiënt kan bestreden worden met detergent. Verder is de wagen uitgerust met een uitgebreid assortiment blusmaterieel, ladders, ademluchttoestellen en is er op het dak een lichtmast van het type Flexilight gemonteerd.

 technische fiche tankwagen

 
  
  
AUTOLADDER (B10)

Dit voertuig beschikt over een ladderpakket dat tot 30 m in de hoogte reikt. De laatste 4 m van dit ladderpakket kan bovendien knikken door middel van een zogenaamde knikarm zodat er gemakkelijk over de nok van een dak kan gewerkt worden. Het voertuig wordt ingezet voor het redden van mensen, evacueren van personen en kan ingezet worden als blusvoertuig en verlichtingseenheid. Tevens wordt de korf van de autoladder gebruikt voor diverse opdrachten bij stormschade.

 technische fiche autoladder

 
  
  
HAAKARMVOERTUIG (B06)

Deze wagen is een zonaal voertuig dat gestationeerd is bij de brandweer van Brasschaat. Het kan bijgevolg in de ganse zone ingezet worden.
Dankzij het hydraulisch hefsysteem met haak kunnen er diverse containers op de wagen geladen worden. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de containers in gebruik bij de brandweer van Brasschaat.

technische fiche haakarmvoertuig

 
 
MATERIEELWAGEN (B08)

De materieelwagen wordt ingezet bij allerlei interventies zoals het ledigen van kelders, verzagen van takken en bomen, wespenbestrijding, logistieke steun, enz. Verder bevat de wagen het materieel van de meetploeg om ingezet te kunnen worden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

 technische fiche materieelwagen

 
  
  
SIGMAWAGEN (B16)


 

De sigmawagen (signalisatie- en materieelwagen) wordt ingezet om de eigen brandweermannen en de werkplek te beveiligen. Het voertuig is uitgerust met een klapscherm waarop een opvallende lichtpijl het aankomende verkeer kan waarschuwen. Verder bevat de wagen allerlei mobiel signalisatiematerieel om de werkplek adequaat te beveiligen. Daarnaast vervoert de wagen de snelle inzettent met toebehoren, verlichting, allerlei materieel, enz.

 technische fiche sigmawagen

 
  
  
COMMANDOWAGEN (B11)

De commandowagen vervoert de bevelvoerende officier naar de plaats van interventie. Aan boord bevindt zich een uitgebreid gamma modern materieel: persoonlijke beschermingsmiddelen, meetapparatuur, diverse communicatiemiddelen, verlichting, signalisatie, draagbare blusmiddelen, gereedschap, EHBO-set, enzovoorts. 
Aangezien de brandweer een essentiële rol speelt in de nood- en interventieplanning is de wagen ook voorzien van een vergadergedeelte om in alle rust te overleggen.

 technische fiche commandowagen

 
  
  
TERREINWAGEN (B01)


  
Omwille van zijn 4x4 aandrijving, de open laadbak en cabine voor 5 personen wordt dit voertuig multifunctioneel ingezet. Tijdens brandgevaarlijke periodes wordt de laadbak ingericht met een mobiele pomp, slangen en allerlei blusmaterieel om ingezet te kunnen worden in moeilijk berijdbaar terrein. Samen met de boswagen is dit het enige voertuig dat de brandweer toelaat om in diverse natuurgebieden te kunnen interveniëren.

 technische fiche terreinwagen

 
  
  
PERSONEELSWAGEN (B03)

De personeelswagen wordt door de korpsleden gebruikt voor diverse verplaatsingen (o.a. brandweeropleidingen en vergaderingen) en oefeningen.

 technische fiche personeelswagen

 
  
  
DIENSTWAGEN (B02)

Dit voertuig gebruikt de dienstchef voor zijn verplaatsingen. Het voertuig is prioritair uitgerust om ingezet te kunnen worden bij interventies.

 technische fiche dienstwagen

 
  
  
POLYVALENTE AANHANGWAGEN

Deze aanhangwagen met afneembare huif wordt ingezet voor het vervoer van allerlei materieel van en naar de plaats van interventie.
  
  
    
AANHANGWAGEN MET DRAAGBARE MOTORPOMP (B15)

De aanhangwagen vervoert de draagbare Fox-pomp met bijhorend materieel. De eenheid kan ingezet worden in aanjaagverband of bij opzuigen op open water.
 
 
 
WATERBUFFERCONTAINER

Deze container doet dienst als waterbuffer bij interventies waar een tekort aan bluswater heerst. Hij wordt leeg vervoerd om vervolgens op de plaats van interventie gevoed te worden door diverse tankwagens waarna het water uit de container wordt gepompt richting vuurhaard.
Zone rand beschikt over drie dergelijke containers.

technische fiche waterbuffercontainer

 
 
 
OPEN LAADCONTAINER

Deze container wordt gebruikt voor het vervoer van groot materieel, oefenobjecten, autowrakken, ... De container was afgeschreven bij de gemeente Brasschaat en werd door de technische dienst van de gemeente Brasschaat gereviseerd en voorzien van de nodige brandweeruitrusting.
 

technische fiche open laadcontainer