Takenpakket

De opdrachten van de brandweer reiken veel verder dan brandbestrijding alleen. De brandweer komt in diverse andere gevallen tussen waar er gevaar heerst voor mens, dier, goederen of milieu en waarbij een dringende tussenkomst vereist is.
In een Koninklijk Besluit van 7 april 2003 werden de wettelijke opdrachten van de brandweer vastgelegd en samengevat in 10 taken:

  • brandinterventies: brandbestrijding en bestrijden van ontploffingsgevolgen
  • technische hulpverleningswerken: onder andere opsporen en bevrijden van personen en dieren in gevaarlijke situaties, duiken, vrijmaken van de openbare weg na ongeval of storm, vernietiging van wespennesten
  • dringende medische hulpverlening
  • brandpreventie
  • bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
  • overstromingen: preventieve bescherming, pompwerkzaamheden, bijstand en /of aanwending van de afdichting
  • telecommunicatie: installatie van de operationele commandopost op het terrein
  • internationale opdrachten op aanvraag van de minister van Binnenlandse Zaken
  • preventieve opdrachten: aanwezigheid tijdens lokale manifestaties op aanvraag van de autoriteiten of van de organisatoren
  • logistiek: technische bijstand aan de politie, de gerechtelijke overheden en de dringende geneeskundige hulpverlening