CO

De meeste dodelijke ongevallen in België door vergiftiging zijn te wijten aan CO (koolstofmonoxide); elk jaar ongeveer 100. Bijna 2000 mensen worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis na een CO-vergiftiging. De meeste daarvan zijn minder dan 30 jaar oud!
De meeste ongevallen worden veroorzaakt door warmwatertoestellen in de badkamer. De oorzaak ligt vaak aan defecten aan het toestel, slecht onderhoud of onvoldoende of verstoorde ventilatie. 

 

 
wat is koolstofmonoxide (CO)?     
 
CO is een gas dat ontstaat bij slechte of onvolledige verbranding van hout, kolen, aardgas, butaangas, propaangas of aardolie. Bij verbranding met voldoende zuurstof, wordt CO omgezet in koolstofdioxide. Wanneer er echter onvoldoende zuurstof aanwezig is, stijgt de hoeveelheid vrijgekomen giftig CO.
 
 
hoe geraak je vergiftigd?  
 
CO is reukloos, kleurloos en smaakloos en dus onmogelijk te detecteren zonder speciale toestellen. Het giftige gas vermengt zich met de lucht die je inademt, dringt door in je longen en komt zo terecht in je bloed. CO is dan wel even zwaar als lucht, het wordt jammer genoeg veel sneller in je bloed opgenomen. Het verstoort het transport van zuurstof die je cellen nodig hebben voor een goede werking. Wanneer de lucht zelfs maar een kleine hoeveelheid CO bevat, zijn onze cellen niet meer in staat om de beschikbare zuurstof te gebruiken.
 
 
gevaarsignalen
 
Een geel-oranje vlam in je gastoestel wijst op een gebrek aan zuurstof. Bij een juiste verbranding is de vlam blauw. Ook vensters en muren die opvallend vochtig worden door condensatie, wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrande gassen.  
 
 
symptomen
 
De hersenen verbruiken veel zuurstof en zijn het eerste slachtoffer van een acute CO-vergiftiging. Hierdoor krijg je hoofdpijn en word je duizelig. Je wordt ook hoe langer hoe vermoeider, misselijk en je kan beginnen braken. Wanneer je dan niet meteen frisse lucht opzoekt, val je flauw, kom je in een diepe coma terecht en is de kans groot dat je overlijdt. Wanneer de CO-concentratie in de kamer erg hoog is, treedt de coma in voor je beseft dat er iets aan de hand is.

 

Gelukkig zijn niet alle CO-vergiftigingen zo ernstig. In heel wat gevallen worden slachtoffers langdurig blootgesteld aan kleine hoeveelheden. Ze vertonen dan nogal vage symptomen zoals hoofdpijn, een zware maag, spierzwakte, concentratiemoeilijkheden. Met deze symptomen is het voor een dokter niet gemakkelijk de juiste diagnose te stellen. Het doorgeven van de precieze chronologie van de symptomen kan daarbij helpen: bv verergering van de symptomen 's avonds en in het weekend.  
 
 
wat moet je doen bij acute CO-vergiftiging?   
 
Gooi alle deuren en vensters meteen open om verse lucht in de kamer te brengen. Schakel, als je het weet, de oorzaak van de vergiftiging uit. Haal het slachtoffer zo snel mogelijk weg uit de vergiftigde ruimte.
Haal er een dokter bij wanneer het slachtoffer bij bewustzijn is (als het slachtoffer kan antwoorden op een eenvoudige vraag).
Wanneer het slachtoffer niet bij bewustzijn is, leg hem/haar op zijn zij, plat op de grond zonder hoofdkussen. Bel 112, vermeld dat het een CO-vergiftiging betreft en dat het slachtoffer het bewustzijn verloren heeft.

 

 
hoe vermijd je CO-vergiftiging?
 
Plaats een ventilatierooster (min. 150 cm²) aan de onderkant van alle deuren die kamers met een verwarmings- of warmwatertoestel afsluiten. Hierdoor wordt er altijd voldoende verse lucht aangevoerd voor een goede verbranding.
Plaats een ventilatierooster (min. 150 cm²) op een hoge plaats in een kamer met een verwarmings- of warmwatertoestel dat niet is aangesloten op een schoorsteen. De verbrandingsgassen kunnen via dit rooster ontsnappen. Het rooster moet wel uitmonden in de buitenlucht of in een ventilatiekoker die over de hele lengte van de leiding uitsluitend bestemd is voor de ventilatie van deze kamer. Een roostertje dat uitkomt in de spouwmuur is dus niet voldoende.

 

Zorg er tevens voor dat de schoorsteen goed trekt. Hiervoor moet de schoorsteen hoog genoeg boven de dakrand uitsteken, zo recht mogelijk zijn en vanbinnen proper zijn. Bevuiling en verstopping door vogelnesten, stenen, bladeren, enz. zorgen ervoor dat het afvoerkanaal verstopt raakt en de giftige verbrandingsgassen niet worden afgevoerd.
 

 
 
plaats een CO-detector

 
CO-detectoren kan je aankopen in diverse doe-het-zelfzaken. Het toestel geeft een luid alarm wanneer er teveel CO in de ruimte hangt. Plaats minimaal één toestel per woning, best op 1,5 m hoogte en op enige afstand van het verbrandingstoestel om teveel valse alarmen te vermijden. Test het toestel regelmatig en reinig de buitenzijde met een vochtige doek.

 

   
Daarnaast is een degelijke installatie en jaarlijks onderhoud van toestellen en schoorstenen van primordiaal belang. Contacteer hiervoor een vakman.
 
 
meer info
 
www.mmk.be/CO

 fotoroman CO-vergiftiging